Zgłoszenie reklamacyjne

Reklamujący składając formularz jednocześnie wyraża zgodę na badanie niszczące produktu (Jeśli istnieje konieczność) w celu zbadania przyczyny reklamacji.