Rodzaje maszyn budowlanych

Każdy plac budowy to obfitość różnego rodzaju maszyn budowlanych, których zadaniem jest pomoc w pracy i efektywna realizacja określonej inwestycji. Ich ważną rolą jest wsparcie wykonania zadań, które bez ich pomocy wymagałyby włożenia w nie wielkiej siły oraz ogromu czasu, który w tej branży jest często na wagę złota. Ze wsparciem maszyn budowlanych działania z tego zakresu stają się efektywniejsze, a wykonanie najcięższych zadań nie stanowi już problemu.

Podstawowy podział maszyn budowlanych rozróżnia je w oparciu o rodzaj wykonywanych przez nie robót, dlatego wyróżniamy między innymi:

Sprzęt do prac ziemnych, gdzie zaliczyć należy ładowarki, koparki oraz koparko-ładowarki. Ten ciężki sprzęt obejmuje wysoce specjalistyczne maszyny robocze, dlatego można podzielić również ze względu na sposób w jaki dokonują urabiania gruntu. Koparki służą do odspajania i usuwania urobku lub pełnią funkcje przeładunkową. Urządzenia tego rodzaju mogą być wykorzystywane przy pracach ziemnych budowlanych, ale także w transporcie czy górnictwie. Ważnym urządzeniem są tutaj również ładowarki, których zadaniem jest załadunek i transport urobku na bliskie odległości. Można korzystać z nich do odspajania niezamarzniętego gruntu, albo też przewozu materiałów budowlanych na placu budowy.

Maszyny, których zadaniem jest wyrównywanie gruntu, czyli opcje takie jak spycharki, zrywarki, równiarki, zgniatarki oraz walce. Ich wyposażenie może obejmować również specjalistyczne ochronne szyby do maszyn budowlanych. Prace związane z wyrównywaniem gruntu to również roboty ziemne, stąd urządzenia z tego rodzaju wykorzystywane są także do odspajania gruntów i wykonywania wykopów, do spulchniania gleby i usuwania starych nawierzchni, do wyrównywania powierzchni ziemi czy też do ścinania humusu poprzedzając kolejne etapy inwestycji oraz wspomagają jego transport na niewielkie odległości. Walec z kolei, podobnie jak ubijarka, jest urządzeniem służącym do walcowania lub zagęszczania gruntu w robotach ziemnych.

Maszyny i urządzenia budowlane wykorzystywane do prac drogowych, wśród których wymienić można rozściełacze, stabilizatory podłoża i frezarki do asfaltu, a także im podobne.

Urządzenia i maszyny, których zadaniem jest nawadnianie, dlatego zaliczamy tutaj wszelakie pompy oraz rurociągi. Warto w tej grupie wspomnieć o hydromechanizacji, czyli urządzeniach, które związane są urabianiem gruntu, transportem urobku i formowaniem budowli ziemnych wykorzystujących energię wodną.

Maszyny i urządzenia przeznaczone do prac palowych, które obejmują młoty kafarowe, palownice, pogłębiarki, kafary, itp. Jest to wyjątkowo ważna dziedzina robót, która wykorzystuje technologie umożliwiające fundamentowanie na sporych głębokościach bez wymogu wykonywania dużych wykopów.

Często wykorzystywane na placach budowy maszyny do przerobu kruszywa, które obejmują wszelakie sita oraz kruszarki.

Ważne w budowlance maszyny i urządzenia do transportowania betonu, który jest podstawowym materiałem budowlanym, bez którego żadna inwestycja się nie obejdzie. Najważniejszą z maszyn są w tej grupie betoniarki.

Maszyny i urządzenia wspomagające wykonywanie zbrojenia, czyli pracę z elementami metalowymi. Do dognania elementów stalowych, wykorzystuje się giętarki.

Wszelakie pojazdy transportowe, które pozwalają przenosić lub przewozić. Należą tutaj między innymi różnego typu i wielkości podnośniki, ładowarki przenośnikowe, dźwigi, taśmociągi.

Maszyny i urządzenia wspierające prace wykończeniowe, to przede wszystkim urządzenia wspomagające malowanie, tynkowanie, a także te wykorzystywane do prac instalacyjnych czy prac posadzkowych.

Maszyny i sprzęty pomocnicze, czyli wszelkiego rodzaju agregaty prądotwórcze, sprężarki, agregaty grzewcze, szalunki, rusztowania itp.

Każde z tych urządzeń, maszyn czy pojazdów spełniają ściśle określone role, dlatego też muszą zapewniać także bezpieczeństwo na placu budowy. Ich wykorzystanie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.